Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil durum aydınlatma sistemleri, binalarda normal aydınlatma kesintiye uğradığında, derhal otomatik olarak devreye girerek belirlenmiş asgari bir süre boyunca yeterli düzeyde aydınlatma sağlamaya yarayan sistemlerdir. Binanızdaaydınlatmanın devre dışı kalmasının sebepleri, şebeke geriliminin kesilmesi veya tesisattaki bir arıza nedeniyle olabileceği gibi yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle de olabilir. Binada bulunanların can güvenliğinin tehlikeye girdiği bu tür acildurumlarda, binadan hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye sağlanması için, standartlara uygun olarak tasarlanmış bir acil aydınlatma ve yönlendirme sisteminin bulunması gereklidir. Bu sistemlerde kullanılacak tüm aydınlatma, yönlendirme vekontrol cihazlarının da standartlara uygun sertifikalı ürünler olması zorunludur.